سبد خرید

دل

نوع مزاج: گرم و خشک مصلح: آویشن ، زیره ، فلفل ، گلپر

زبان

نوع مزاج: گرم و تر مصلح: طبخ با سرکه ویا گشنیز خشک ، زیره ،مرزه

سیرابی

نوع مزاج: سرد و خشک مصلح: گلپر ، سرکه مرزه ، زنجبیل ، دارچین

شتر

نوع مزاج: گرم و خشک مصلح: پختن با نمک و شوید ، فلفل ، سرکه ،زیره

شتر مرغ

نوع مزاج: گرم و خشک مصلح: سرکه

غاز

نوع مزاج: گرم و خشک مصلح: آب انار ، زیره، دارچین ، فلفل، زنجبیل

گاو

نوع مزاج: گرم و خشک مصلح: دارچین ، فلفل ، زنجبیل ، سکنجبین ، گلپر، سیر ، زیره

گوساله

نوع مزاج: گرم و تر مصلح: گشنیز ، سماق ، مرزه

گوسفند

نوع مزاج: گرم و تر مصلح: گشنیز ، سماق ، مرزه

دیدگاه خود را ثبت کنید