سبد خرید

شترمرغ ها فقط در فصل جفت گیری به صورت جفت زندگی نموده و در زمان های دیگر در کنار سایر اعضای گله به شکل اجتماعی زندگی میکنند
این پرندگان بی پرواز در محیطهای محصور و سیستم پرورشی بسته ترجیح میدهند که در طول حصار حرکت کنند. به همین دلیل مزرعه پرورش شترمرغ به شکل مستطیل طراحی میشود. اگر جیره غذایی مکمل نیز در دسترس این حیوان باشد، باز هم آنها در چراگاه به دنبال علوفه خواهند بود

دیدگاه خود را ثبت کنید