داستر(گردگیر)

35,000 تومان

انواع داستر با تنوع و سایز های مختلف جهت فروش داخلی و صادرات

اختصاصی ساخت شرکت پارس تورال

انواع داستر با پر مولد و پرواری و پر شترمرغ مولد