سبد خرید

مزاج گوشت شترمرغ گرم و خشک است خوردن گوشت شترمرغ برای درمان بیماری های سرد بلغمی مانند عرق النسا، فلج،لرزش،درد مفاصل و کمر،بیماری های سرد رحم و… مفید است گوشت شترمرغ دیر هضم بوده و برای گرم مزاجان شدیدا مضر است افراد گرم مزاج حتما باید با سرکه مصرف کنند برای افرادی که طبع سرد بلغمی یا سوداوی دارند،گوشت شترمرغ میتواند مناسب باشد گوشت شترمرغ برای صفرا مزاج ها و دموی مزاج ها خوب نیست افراد صفراوی مزاج باید در خوردن ان دقت کنند زیرا می تواند باعث عطش زیاد و خشکی دهان شود

دیدگاه خود را ثبت کنید