سبد خرید

ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که جوجه ها اگر گرسنه و یا تشنه بمانند، تلف میشوند آنها به صورت غریزی به دنبال غذا خواهند بود ولی باید به آنها کمک شود بنابراین باید توجه جوجه ها را به دانخوری و آب خوری جلب نمود جوجه ها در اثر خوردن اشیاء و مواد غیر خوراکی نیز تلف میشوند بنابراین در یادگیری غذا باید به آنها کمک شود جوجه های جوان بسیار کنجکاو بوده می توانند هر چیزی را ببلعند باید دقت نمایید که جوجه ها ضایعات کاغذ را قورت ندهند زیرا باعث انباشت غذا در معده آنها میشود

دیدگاه خود را ثبت کنید