سبد خرید

شترمرغ در نواحی مختلفی از بدن خود پوست داشته که میتوان از آن برای تولید چرم استفاده کرد با انکه معروفترین چرم شترمرغ مربوط به بدن آن میشود اما چرم ساق پای شترمرغ را نباید فراموش کرد در ساق های شترمرغ ، پوستی بسیار با دوام وجود داشته که میتوان برای تولید چرمی مستحکم استفاده کرد

دیدگاه خود را ثبت کنید