سبد خرید

برخلاف مرغ و بوقلمون، هیچ گوشت سینه ای در شتر مرغ وجود ندارد گوشت شتر مرغ عمدتاً از پاها، ران پرنده برداشته می شود چراکه در این پرندگان، چربی بدن خارج از ماهیچه ها ته نشین می شود و داخل و قاطی خود گوشت نیست

دیدگاه خود را ثبت کنید