سبد خرید

پر شترمرغ عاری از الکتريسیته ساکن است لذا در کارخانه های دارای سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری که الکتريسیته ساکن مشکل اصلی آنهاست بسیار مفید است از شاهپرهای شترمرغ برای تزیین عَلَم در مراسم مذهبی استفاده می شود