سبد خرید

گوشت شتر مرغ شبیه گوشت گاو به نظر میرسد با مزه همسان، اما در کالری، چربی و کلسترول خیلی کم شباهت دارند گوشت شترمرغ  66 درصد چربی کم تر از گوشت گاو و 50 درصد چربی کم تر از مرغ را دارد

دیدگاه خود را ثبت کنید