سبد خرید

گوشت شتر مرغ دیر هضم است بنابراین افراد با معده ضعیف بهتر است از این گوشت به میزان کمتری استفاده کنند همچنین مصرف گوشت این پرنده برای افراد با مزاج گرم مضر است