سبد خرید

ـ گوشت شتر مرغ به میزان بسیار چشمگیری ترد بوده و از قابلیت هضم استثنائی برخوردار است، طوری که 90 درصد آن قابل هضم بوده و از این حیث پس از گوشت ماهی در رتبه دوم قرار دارد در صورتی که گوشت مرغ و گاو 8  درصد قابلیت هضم دارند
خوردن گوشت شترمرغ برای برخی از انواع فلج، بی حسی ها و بیماری های اعصاب که به علت غلبه سردی و تری ایجاد می شود مفید و موثر است مصرف گوشت شتر مرغ برای افراد سردمزاج و مبتلا به بیماری های مفصلی و اعصاب ناشی از سردی مفید است اما نباید دائما از این نوع گوشت استفاده کنند زیرا گوشت شترمرغ غلیظ است و باید افراد دارای معده ضعیف از خوردن زیاد آن بپرهیزند

دیدگاه خود را ثبت کنید