سبد خرید

فعالیت شترمرغها در فصل جفتگیری به اوج خود می رسد و شترمرغ نر به رفتارهای رقصی نشستن روی زانوها به هم زدن بالها و حرکت دادن پرها و خم کردن گردن و سر به صورت ریتمی (رقص والسی) اقدام می کند

دیدگاه خود را ثبت کنید