سبد خرید

ـ در بسته بندی 20 کیلویی

ـ کاملا طبیعی

 

ـ جذب بالا بدون مسدود کردن منافذ باز

ـ باعث افزایش جریان گردش خون

ـ دارای اسید های چرب ضروری امگا 9.3.6

ـ موثر در تسکین و مدیریت درد و بازسازی پوست

دیدگاه خود را ثبت کنید