سبد خرید

شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگرمتمایز می‌کند آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود 70 کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست غذای اصلی شترمرغ گیاهان است اما از بی‌مهرگان هم تغذیه می‌کنند آن‌ها به صورت گروهی و در گروه‌های پنج تا 50 نفری گذران زندگی می‌کنند و در هنگام خطر یا برای پنهان شدن روی زمین دراز کشیده یا فرار می‌کنند، اما اگر در گوشه‌ای گیر افتاده و راه فراری نداشته باشند با پاهای قدرتمند خود به دشمن حمله می‌کنند

دیدگاه خود را ثبت کنید