سبد خرید

شترمرغ ها به صورت گروهی زندگی می کنند ، که گله نامیده میشوند این گله ها به طور کلی از 12 شترمرغ تشکیل شده است ، شترمرغ های نر با یکدیگر برای کنترل چند شترمرغ ماده دیگر رقابت می کنند و برنده رهبری کل گروه را به دست میگیرد هر گله همچنین یک شترمرغ ماده نیز دارد که تنها با رهبر گله جفت میشود ، اما شترمرغ نر می تواند با تمام ماده های گروه جفت شود در طول فصل جفت گیری ، رهبر گروه بر روی زمین یک لانه می سازد و تلاش می کند که ماده های گروه را به خود جذب کند فنون جذب ماده با رقص شروع میشود

دیدگاه خود را ثبت کنید