سبد خرید

شترمرغ ها نمی توانند پرواز کنند ، اما می توانند به شکل ایده آلی بدوند شترمرغ با استفاده از پاهای بلند و قدرتمند خود می تواند جهش های به طول 5 متر داشته باشد این یعنی با یک جهش می تواند 5 متر را طی کند سرعت شترمرغ می تواند به 70 کیلومتر در ساعت برسد و جالب تر میشود اگر مقایسه کنید که یوزپلنگ سرعتی 100 تا 120 کیلومتر در ساعت دارد هنگامی که شترمرغ به نهایت سرعت خود می رسد با استفاده از بالهای خود و با کمک گرفتن از باد تعادل خود را حفظ می کند

دیدگاه خود را ثبت کنید