سبد خرید

خرید جوجه یک روزه این روش به مجموعه هایی توصیه میشود که افراد با تجربه و اطلاعات کاملی دارند ، به خصوص وجود یک همکار دامپزشک وارد به بیماری های جوجه شترمرغ کمک بزرگی به این مجموعه خواهد کرد با توجه به ضعیف بودن جوجه ها احتیاج بسیار زیادی به نگهداری دقیق و اگاهانه دارند ممکن است با یک سهل انگاری قسمت اعظم سرمایه از بین برود خرید جوجه سه ماهه شترمرغ در این روش با توجه به رشد جوجه ها و مقاوم شدن انها نگهداری کمی راحت شده است اما نیاز به دقت دارد تا به بهترین شکل رشد کند باید برنامه مناسبی برای جوجه ها داشته و بدانیم با چه برنامه ای رشد میدهیدتا بهترین نتایج به دست اید

دیدگاه خود را ثبت کنید