سبد خرید

حرکات جمعی شترمرغ : شترمرغ ها حدود ۱۲ ساعت از روز را در فعالیت به سر میبرند. به طور متوسط ۲٫۵ ساعت در حالت نشسته به سر می برند. ۴۵ دقیقه در اطراف میچرخند و ۴۰ دقیقه می ایستند. در هنگام غذاخوردن اگر غذاهای آنها ترکیبی باشد حدود ۵۰ دقیقه و برای آشامیدن ۱۰ دقیقه وقت نیاز دارند. پرندگان برای نوک زدن به اجسامی که توجه آنان را جلب می کند حدود نیم ساعت وقت صرف می کنند

دیدگاه خود را ثبت کنید