سبد خرید

این حیوانات در زمان احساس خطر سعی میکند که بر روی زمین صاف بایستاد تا کمتر دیده شود در هنگام احساس خطر آنها معمولا سر خود را پایین نگه میدارند اگر هم این پرنده احساس کند که گرفتار شده است با پاهای قدرتمند خود شروع به دویدن میکند اما جوجه ها در زمان احساس خطر وقتی محصور میشوند، پس از دویدن سرجای خود می نشینند یکی دیگر از حرکات بسیار خطرناک شترمرغ ها در زمان ترسیدن و احساس خطر، لگد زدن آنها می باشد همانطور که ذکر شد پاهای این حیوان بسیار قوی است آنها برای ترساندن رقیب و یا شکارچیان پرهای بال خود را باز میکنند تا بزرگتر به نظر برسند و همزمان صدای بلند از خود ایجاد میکنند

دیدگاه خود را ثبت کنید