سبد خرید

این حیوان زمانیکه دچار استرس میشود رفتارهای مختلفی از خود نشان میدهد یکی از این رفتارها مصرف کاه و یا علف های بلند و ریشه دار میباشد که باعث انسداد پیش معده در حیوان میشود حرکات دیگری همچون نوک زدن به هوا (تصور میکنید که پرنده در هوا مگس میگیرد) یا نوک زدن به دانخوری و آبخوریها و یا نوک زدن به حصارها نشانه استرس در شترمرغ ها میباشد استرس تأثیر بسیار بدی بر پرندگان دارد یکی از مهمترین اثرهای استرس در گله های مولد کاهش باروری می باشد یا اینکه نطفه های حاصل ضعیف خواهند بود