سبد خرید

نحوه صحیح خواب جوجه ها زمانی اتفاق می افتد که دمای سالن مناسب باشد جوجه ها روی هم انباشته نمیشوند و سرشان را روی بدن همدیگر میگذارند در صورتی که دمای محیط بالا باشد جوجه ها دور از هم استراحت میکنند و در مواقعی که دمای سالن بیش از حد بالا باشد جوجه ها بال هایشان را باز میکنند و با دهان باز تنفس و تپس قلبشان بیشتر میشود دمای نامناسب میتواند باعث عفونت کیسه زرده و نهایتا مرگ جوجه شود

دیدگاه خود را ثبت کنید