سبد خرید

شترمرغ‌ها جایگاه‌های بزرگتر را ترجیح می‌دهند اگر چه جایگاه بزرگتر از حد معمول می‌تواند باعث شود پرنده‌ها وحشی شوند و رم کنند و کنترل سختی را نیاز داشته‌باشند بنابراین سایز یک حصار خوب برای یک گروه تولید مثلی حدود1500متر است که باید با فنسهای به ارتفاع 8/1 متر محصور شود کشت یونجه در داخل حصار پرندگان این اجازه را به پرنده می‌دهد که پرنده‌ها علوفه‌ای با کیفیت بالا داشته باشند و همچنین کشت تعداد کمی درخت و درختچه برای ایجاد سایه یا جدا سازی تو صیه می شود  هرگز نباید از سیم‌های خاردار برای محصورکردن جایگاه استفاده کرد چون باعث می‌شود پرندگان هنگام واردشدن ضربات شدید به سیم‌های خاردار به خودشان آسیب وارد کنند

دیدگاه خود را ثبت کنید