سبد خرید

گوشت شترمرغ بر خلاف گوشت سایر پرندگان قرمز است درست مانند گوشت گاو و گوسفند، ولی یک تفاوت عمده با گوشت گاو و گوسفند دارد و این تفاوت بزرگ در میزان چربی و کلسترول آن می باشد