سبد خرید

دو قسمت انتهایی دستگاه گوارش سکوم و کولون نام دارند باکتری هایی در این 2 قسمت زندگی میکنند که توانایی تجزیهو استفاده از یونجه و فیبر موجود در ان را دارندسمت های انتهایی در شترمرغ نسبت به مرغ بسیار توسعه یافتهو بزرگتر هستند یعنی شترمرغتوان بیشتری در استفاده از یونجه دارد

دیدگاه خود را ثبت کنید