سبد خرید

غذای شترمرغ
غذای شتر مرغ ها معمولا علف ها، انواع توت، گیاهان آبدار، خزندگان و حشرات نیز می باشد ولی غذای اصلی آنها یونجه است به همین دلیل مکان زندگی آنها در مراتع و مزارع یونجه است
جیره غذایی
یک جیره کامل یا رژیم غذایی به تنهایی نمی تواند آب و علف های سبز باشد جیره غذایی فقیر مشکلات عدیده ای را برای شترمرغ ها به وجود می آورد پس از یک جیره غذایی کامل در جهت تغذیه آنها که شامل پروتیین، موادی که انرژی پرنده را تامیین می کند، ویتامین ها، نمک، اسید های آمینهو آب باید در وعده های غذایی استفاده کرد

دیدگاه خود را ثبت کنید