سبد خرید

به صورت طبیعی تمامی جوجه ها پس از تولد دارای کیسه زرد می باشند که بیرون از بدن آنها قرار میگیرد کیسه زرد از طریق ناف به سیستم گوارشی متصل بوده و یک منبع غذایی بسیار مفید است در ماکیان کیسه زرد، 24 ساعت بعد از تولد، تقریبا جذب بدن جوجه ها میشود اما در جوجه شترمرغ ها جذب کامل کیسه زرد بیش تر از چند روز طول میکشد از این رو تغذیه جوجه ها معمولا 2 الی 3 روز پس از تولید شروع میشود لازم به ذکر است که جوجه ها در ابتدا نیازی به تغذیه ندارند و مواد مغذی مورد نیاز آنها از طریق کیسه زرد تأمین میشود همچنین تا جذب کامل کیسه زرد، نباید آن ها زیاد غذا بخورند زیرا باعث عفونت بند ناف و مرگ جوجه ها میشود در برخی از نژادهای شترمرغ، جوجه ها به مدت یک هفته میتوانند با کیسه زرد تغذیه شوند

دیدگاه خود را ثبت کنید