سبد خرید

اولین مزرعه تولید شترمرغ در سال 1838 میلادی در آفریقای جنوبی احداث گردید پرورش این پرنده به صورت تجاری در سال 1860 میلادی و به منظور تولید پر آغاز شد از آن زمان به بعد مزارع پرورش شترمرغ در سایر کشورها به ویژه در مصر، استرالیا، نیوزلند، آمریکا و آرژانتین توسعه یافت در سال 1913 میلادی تعداد کل شترمرغ ها به یک میلیون قطعه افزایش یافت اما همزمان با آغاز جنگ جهانی اول و دوم، بازار پر شترمرغ کم رونق و تولید آن غیر اقتصادی شد همچنین تعداد مزارع به طور معنی داری کاهش یافت اما صنعت پرورش شترمرغ در مقیاس کوچک تر در آفریقای جنوبی به حیات خود ادامه داد

دیدگاه خود را ثبت کنید