سبد خرید

شترمرغ ها پرندگانی بسیار اجتماعی بوده ودر طبیعت به صورت دسته جمعی متشکل از 14 پرنده یا بیشتر مشاهده میشوند هر چه گروه بزرگتر باشد،پرنده احساس امنیت بیشتری میکند حتی هنگامی که شترمرغ مریض یا زخمی باشد نباید تنها و جدا از دیگران نگهداری شود

دیدگاه خود را ثبت کنید