سبد خرید

قیمت خرید با وزن مثبت 80 کیلوگرم از استان های مختلف کشور به شرح زیر میباشد:
تهران           58000    تومان
خراسانها      55000    تومان
فارس          54000    تومان
اصفهان        57000    تومان
مازندارن      55000     تومان
گلستان        55000    تومان
گیلان           55000    تومان
البرز             58000    تومان
قم               57000    تومان
کردستان      54000     تومان
استانهای دیگر بر اساس فاصله تا کشتارگاه قیمت ها محاسبه می گردد.

دیدگاه خود را ثبت کنید