سبد خرید

#شترمرغ در آفریقای جنوبی🇿🇦 تقریباً در سن ۱۴ ماهگی برای بدست آوردن #کیفیت پوست مطلوب و برداشت برای بار دوم پر کشتار🔪 می شوند. در مقابل بعضی از کشورها که شترمرغ🦃 را برای گوشت #حیوان نگهدار ی می کنند (اسرائیل، استرالیا، #ایالات متحده آمریکا و اروپا) #پرندگان🕊 در سن ۹ ماهگی به جهت کاهش در #بازده خوراک پس از این سن کشتار می شوند و به جرم کشتار ۸۵-۹۰ کیلوگرم در سن جوانی از آنها بدست می آید.

در آفریقای جنوبی🇿🇦، کانادا و انگلستان🇬🇧 پرندگان به مدت یک شب 🌒در یک محوطه کوچک #حصارکشی شده نگهداری میشوند تا رسیدن به #سن و جرمی که مد نظرشان است . پرندگان به سمت ناودان یا #مجرای سرازیر قیف شکلی🕳 که زمانی که #پرندہ🦃 ازآن عبور می کند بسته می شود، #انتقال داده می شوند.
طبق گزارشات ثبت شده استفاده از #دی اکسید کربن برای از جنبش و حرکت بازداشتن و تسلیم کردن و منتقل کردن پرنده برای رفع کردن #بیهوشی💉 در موقع #پوست کنی که بطور معمول اتفاق می افتد .

#کشتارگاه_شترمرغ
🌱

شرکت ” پارس تورال” 👇
🆑 @Ostrich_ParsTural

📲 Instagram.com/Ostrich_ParsTural

☎️ 09122167521
09175016175
.