سبد خرید

❗️#پرورش شترمرغ به دلیل علاقه بسیار زیاد مردم درسالیان اخیر جای خود را به بهترین شڪل باز ڪرده است.
اما فقط علاقه به پرورش شترمرغ راه #موفقیت دراین صنعت نیست.
زیرا این صنعت بسیار در ایران نوپا و جوان است و اطلاعات وسیعی درباره بیماری،ژنتیڪ،رفتار های محیطی و…وجود ندارد

💢بسیار ڪسانی هستند ڪه دراین صنعت شناخته شده و موفق بوده اند اما در مقابل ڪسانی ڪه دچار ضرر و زیان مالی و حتی جانی شده اند تعدادشان ڪم نیست.
❌رمز موفقیت در #صنعت شترمرغ علاقه ،صبوری،پشتڪار،استفاده از تجربه دیگران،و درنهایت تجربه ڪردن خوده شخص میباشد.

❗️#پرورش شترمرغ با تمام دام های دیگر فرق میڪند:
➖ شترمرغ #پرنده ای بسیار حساس ازنظر بیماری و بسیار زودرنج از نظر استرس های محیطی است ڪه هردوی این ها باعث مرگ یا عملڪرد ضعیف جوجه میشود.
➖ اما درمقابل پرنده ای بسیار سرسخت دربرابر تغییرات دمایی ، گرما وسرما است
📊 سنجیده عمل ڪردن باعث موفقیت دراین صنعت است

🗂 #تولیدوپرورش_شترمرغ

شرکت ” پارس تورال” 👇
🆑 @Ostrich_ParsTural

📲 Instagram.com/Ostrich_ParsTural

☎️ 02156673447
📱 09122167521
09175016175
.