اطلاعیه خرید شترمرغ پرواری شرکت پارس تورال
قیمت خرید با وزن مثبت 80 کیلوگرم از استان های مختلف کشور به شرح زیر میباشد:

تهران 58000 تومان
خراسانها 55000 تومان
فارس 54000 تومان
اصفهان 56000 تومان
مازندارن 55000 تومان
گلستان 55000 تومان
گیلان 55000 تومان
البرز 58000 تومان
قم 57000 تومان
کردستان 54000 تومان

استانهای دیگر بر اساس فاصله تا کشتارگاه قیمت ها محاسبه می گردد